Werkwijze

Vaste prijs

Opdrachten worden voor een vaste prijs aangeboden, waarna al dan niet een opdracht volgt. Vooraf worden de afspraken duidelijk vastgelegd en vervolgens wordt de opdracht uitgevoerd. Tijdens de uitvoering wordt de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de progressie. Eventuele wijzigingen in de opdracht zullen apart worden vastgelegd.

Nacalculatie

Opdrachten op basis van nacalculatie kunnen ook. Hierbij wordt vooraf een raming opgegeven van de te verwachten werkzaamheden. Gedurende de opdracht wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de progressie en kunt u controleren of de werkzaamheden nog volgens de planning verlopen. Het voordeel hiervan is dat, op basis van voortschrijdend inzicht tijdens de werkzaamheden, de opdracht eenvoudiger gewijzigd kan worden.

Detachering

Naast complete opdrachten is het ook mogelijk om via detachering werkzaamheden bij u uit te voeren. Als u dus tijdelijk met een capaciteits tekort zit op de ontwerp afdeling voor het engineeren, uitwerken van productietekeningen of andere werkzaamheden kunt u een beroep doen op onze diensten.