Documentatie

Naast de checklist voor de eindcontrole bij de productie is ook een gebruikershandleiding samengesteld. De gebruikershandleiding bevat tevens diverse exploded views. De exploded views zijn eenvoudig afgeleid van het 3D model dat al eerder gemaakt is. De onderdelen op de exploded views zijn voorzien van een artikelnummer en de eindgebruiker kan dus eenvoudig zelf vaststellen welk onderdeel eventueel besteld moet worden.

Handleiding pico Explodedview Pico