Prototype

Prototype pico

Om de werking van het systeem te testen is een prototype gemaakt door Demto BV. Dit prototype is bij verschillende eindgebruikers getest. Tijdens de testen is ook geluisterd naar de opmerkingen die door de eindgebruikers gemaakt zijn.

De resultaten en de opmerkingen zijn gebundeld in een rapport. Dit rapport is gebruikt bij het uitwerken van het productiemodel.