Prototypes

Voor prototyping-, nulseries- en testdoeleinden beschikt ADDCON over eigen montage en testruimten in diverse afmetingen. ADDCON zet voor de productie van prototypen, nulseries en kleine productieseries onder meer hoogwaardige toeleveranciers in. Hierdoor is een korte doorlooptijd mogelijk. Door de spreiding in toeleveranciers zijn altijd geavanceerde productietechnieken beschikbaar zonder dat specifieke kennis bij één toeleverancier terechtkomt.

In bepaalde testruimten kunnen omgevingstemperaturen tussen 0 – 45 graden Celsius worden bereikt. In de montage en testruimte is uiteraard ook een CAD-systeem beschikbaar, waardoor alle voor de voortgang van een project essentiële informatie, inclusief 3D-tekeningen, direct op de werkplek beschikbaar is.