Projecten

Naast detachering voert ADDCON ook complete projecten uit. In overleg met u wordt een projectplan opgesteld. In dit plan wordt beschreven wat uitgevoerd moet worden en welke planning gevolgd wordt.

Voorbeelden van projecten kunnen zijn het engineren van een machine of installatie, maar ook begeleiding bij de productie, montage en afname, kortom een Turn-key project.

Uitgangspunt vormt een nauwe samenwerking met een heldere analyse van de probleemstelling en het in overleg vaststellen van een programma van eisen en wensen.

De persoonlijke betrokkenheid staat garant voor een optimaal resultaat en een korte doorlooptijd. De samenwerking met de opdrachtgever is resultaatgericht waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke wensen van de klant.