Engineering

Tekening

ADDCON gebruikt voor de engineering en uitwerking van het technische ontwerp SolidWorks, een van de toonaangevende 3D CAD applicaties. ADDCON beschikt over de noodzakelijke licenties en onderhoudscontracten zodat steeds met de meest actuele versies gewerkt wordt.

SolidWorks kennis en ervaring is al aanwezig sinds SolidWorks 2000 en 3D ontwerpen zit dan ook in ons denken en doen verweven. Zodoende zijn wij snel in staat om uw ideeën of schetsen uit te werken in een 3D CAD model. De resultaten worden in overleg met u in native en neutrale bestandsformaten digitaal aan u geleverd.

Het 3D model is ook de basis voor eventuele andere diensten, zoals berekeningen middels FEM, rapid prototyping, handleidingen en productietekeningen.

Ter ondersteuning van de engineering biedt ADDCON ook de mogelijkheid om prototypes, nulseries of testopstellingen te bouwen.