Consultancy

Richtlijnen
CE logo

ADDCON heeft door zijn werkzaamheden regelmatig met machines te maken, die aan diverse richtlijnen moeten voldoen. Door onze ervaring zijn wij in staat om machines te beoordelen op de mogelijke gevaren.

ADDCON kan ondersteuning bieden bij de risicobeoordeling. Gecontroleerd wordt of de machine aan de noodzakelijke richtlijnen en / of normen voldoet. Op basis van de risicobeoordeling zal een advies worden gegeven, waarbij ook oplossingen worden voorgesteld om risico’s te beperken.

De nieuwe Machinerichtlijn (2006/42/EC) is sinds eind december in werking getreden. Hoewel deze al van kracht is, kan het juist nu noodzakelijk zijn om te controleren of uw producten inderdaad aan deze richtlijn voldoen.

Advisering

ADDCON kan adviseren en een rapport samenstellen als u een probleem heeft met een machine. Dit kan noodzakelijk zijn als u in conflict bent met uw klant of leverancier. ADDCON zal de situatie beoordelen, waar nodig berekeningen uitvoeren of materiaalmontsers nemen en al deze gegevens meenemen in de conclusie. Dit alles wordt gepresenteerd in een rapport en kan door u gebruikt worden om een sterker verweer te hebben.