Geschiedenis

Anco Doeswijk

Mijn opleiding HTS werktuigbouw, afstudeervariant productontwikkeling, heb ik gevolgd aan de Technische Hogeschool Rijswijk. De stages zijn doorlopen bij een fabrikant van landbouwmachines en een kleine machinefabrikant.

Mijn voormalige werkgevers zijn machinebouwers, met specialisaties in de volgende branches. Mijn ervaringen heb ik dan ook opgedaan in deze branches.

De werkzaamheden bij mijn eerste werkgever waren zeer divers. Naast 3D engineering is veel praktische ervaring opgedaan. O.a. over productiemogelijkheden, storingzoeken en hoe gebruikers met machines omgaan. Zodoende ben ik in staat om in de ontwerpen rekening te houden met deze factoren en een slimme oplossing te bieden.

Bij mijn tweede werkgever was ik verantwoordelijk voor de R&D activiteiten. In dat kader is veelvuldig contact geweest met producenten uit diverse landen. Het bedrijf is ook actief als SME-partner in een Framework 7 project van EU.

Tekenervaring: